Terapi

Har du udfordringer med stress, angst, depression, bekymringer, lavt selvværd, afhængighed, negative tanker, livsstilsændring eller at træffe store beslutninger?

Ofte bunder disse problematikker i negative og til tider destruktive tanke- og handlemønstre, der fortsætter med at forstærke hinanden. Du kan få billedet og opfattelsen af, at du er på vej ned i en spiral. Det kan være svært både at håndtere og at være i. Det kan også være en udfordring på egen hånd at skulle løse vanskelighederne og identificere, hvad du præcist skal gøre anderledes. Jeg vil derfor gerne hjælpe dig. 

terapi_unge_københavn.JPG

15 min. gratis og uforpligtende samtale

Du er meget velkommen til at ringe til mig, og fortælle hvordan du har det, og hvad du gerne vil have hjælp til. Sammen kan vi tale nærmere om dine problemstillinger og jeg kan fortælle, hvordan jeg bedst muligt kan hjælpe dig. Tænker du efterfølgende, at jeg er den rette til at hjælpe dig, kan vi sammen aftale en tid eller evt. forløb. 

Ring på 42 34 62 46 eller skriv her


Hvad er kognitiv terapi og hvordan kan den hjælpe dig?

Kognitiv terapi er en løsningsorienteret terapiform, der tager udgangspunkt i hvordan tanker, følelser og adfærd er gensidigt forbundne og har stor indflydelse på hinanden. 

Med kognitiv terapi tager vi udgangspunkt i din aktuelle situation, og sammen vil vi udforske de tanker eller forestillingsbilleder, der udløser negative reaktioner, nemlig dine tanke- og handlemønstre:

·     Hvilke tanker har du?

·     Hvilke følelser og handlinger medfører de?

·     Er der bestemte oplevelser hvor de har været fremtrædende?

·     Er der bestemte situationer hvor de går igen? 

 Du vil få hjælp og redskaber til at finde andre fortolkningsmuligheder og nye måder at tænke på, der kan erstatte de negative tanke- og handlemønstre med mere realistiske og positive tanker, handlinger og følelser.

 Et kognitivt terapeutisk forløb

I et kognitivt terapeutisk forløb kan det, afhængigt af din problemstilling og hvordan du har det, være tilstrækkeligt med 3 samtaler, hvor der for andre kan være behov for et længere forløb. Alle forløb aftales individuelt, hvor det tilpasses efter den hjælp du har brug for.  

De første samtaler er med en til højest to ugers mellemrum. Senere vil der være længere tid mellem aftalerne, da det, som du erfarer undervejs, skal prøves af i virkeligheden. Under forløbet vil du få hjemmeopgaver der er tilpasset dig, som du skal arbejde med inden næste aftale. Hjemmeopgaverne kan være alt fra daglige små øvelser til registrering af tanker og følelser i specifikke situationer. 

Se priser for terapi her

6958.jpg

Om mig

Jeg er uddannet læge, Master i Positiv Psykologi, coach, kognitiv terapeut, løsningsfokuseret korttidsterapeut og har grunduddannelse i mindfulness samt den motiverende samtale.

Gruppeforløb.jpg

Gruppeforløb

Se hvilke gruppeforløb du kan få. Du kan bl.a. få værktøjer til at blive bedre til at klare hverdagens udfordringer.