Stress

Mange unge i gymnasiet lider af stress

En undersøgelse fra Aarhus Universitet fra 2017 i to gymnasieklasser viser, at 55 procent af eleverne ligger i toppen af stressskalaen. Stressniveauet svarer til de 20 procent mest stressede i resten af befolkningen. Næsten hver fjerde ung føler sig presset og stresset, men få taler om det. 

Få hjælp til at komme af med din stress - meld dig til gruppeforløb, terapi eller coaching

Gruppeforløb_stress_unge_københavn.jpg

Nedenfor kan du læse om, hvad du vil lære under forløbet.

Stress, stressmønster, Angstsymptomer

Fakta om stress: Hvorfor får du stress, hvem og hvor mange?

Kroppens reaktion på stress: Hvad sker der i kroppen, når man har stress og hvilke symptomer giver det? Bliver du eksempelvis angst?

Stressorer: Hvilke ting, emner, personer eller situationer skaber stress hos dig?

Dit stressmønster: Ved at kende dine reaktioner og kunne se sammenhængen mellem tanker, følelser, krop og handling vil du kunne genkende dit stressmønster og stoppe det i tide. Og dermed lære at passe bedre på dig selv.

Kognitiv psykologi, mindfulness og meditation

Mindfulness og meditation: Lær at være i nuet med de ting, der nu engang er. Lær at være opmærksom og accepter de ting, som du ikke kan ændre. Lær at være nærværende, at mærke din krop samt at skabe ro i tanker.

Password: Find dit personlige password, så du altid har et 4-dimensionelt kodeord i form af et tanke-, følelse-, krop-og handlingssæt til at trække op af værktøjskassen.

Sammenhæng mellem tanker, følelser, krop & handling: Ud fra situationer, som du og de øvrige deltagere kommer med, analyserer du dig frem til, hvilke tanker og følelser du havde i den pågældende situation, hvilke tegn/symptomer bemærkede du i kroppen og hvilken handling/adfærd situationen resulterede i. Reflektioner hos dig og resten af gruppen om, hvordan der kunne være handlet anderledes. En metode til at lære sine tanke-handle mønstre at kende.

Få gode vaner og et godt søvnmønster

KRAM: Kost, rygning, alkohol og motion. Døgnrytme og sovevaner.

Tilmeld dig STRESS-gruppeforløb her.

Læs  Stress i gymnasiet – en undersøgelse fra Aarhus Universitet