Stressbehandling

Stress er et folkesundhedsproblem og Stressbehandling er En nødvendighed.

I stressbehandling lærer du at lytte til dine signaler og lærer dine specifikke stressorer at kende samtidigt med, at du får evidensbaserede værktøjer til at handle på din stress.

Få 15 minutters gratis samtale, hvor vi taler om, hvad den bedste stressbehandling er for dig:

jakub-kriz-06lv_LBX3pk-unsplash.jpg

Ring på 42 34 62 46

Eller:

Det tager en længere periode at opbygge stress, og det tager også tid at komme sig over stress. Det er vigtigt at give dig selv den mest optimale stressbehandling, og at du lærer at passe på dig selv fremover.

Når du er stresset over en længere periode øges risikoen for, at du udvikler depression, hjertekarsygdom eller, at du forværrer tilstedeværende sygdom. 

Vi reagerer forskelligt på stress. Nogle får overvejende psykiske symptomer som f.eks træthed, irritabilitet, koncentrationsbesvær, hukommelsesproblemer, angst eller depression.

Andre får mest fysiske symptomer som f.eks uro, hovedpine, hjertebanke, mavepine, øget eller mindsket spisetrang.

Andre igen får hovedsagligt adfærdsmæssige symptomer som f.eks søvnløshed, problemer med at engagere sig, humørsvingninger, aggressivitet, tvivl og ubeslutsomhed eller større brug af stimulanser. 

Få hjælp til at komme af med din stress - meld dig til gruppeforløb, terapi, coaching eller:

Gruppeforløb_stress_unge_københavn.jpg

Stress, stressmønster, Angstsymptomer

Fakta om stress: Hvorfor får du stress, hvem og hvor mange?

Kroppens reaktion på stress: Hvad sker der i kroppen, når man har stress og hvilke symptomer giver det? Bliver du eksempelvis angst?

Stressorer: Hvilke ting, emner, personer eller situationer skaber stress hos dig?

Dit stressmønster: Ved at kende dine reaktioner og kunne se sammenhængen mellem tanker, følelser, krop og handling vil du kunne genkende dit stressmønster og stoppe det i tide. Og dermed lære at passe bedre på dig selv.

Kognitiv psykologi, mindfulness og meditation

Mindfulness og meditation: Lær at være i nuet med de ting, der nu engang er. Lær at være opmærksom og accepter de ting, som du ikke kan ændre. Lær at være nærværende, at mærke din krop samt at skabe ro i tanker.

Password: Find dit personlige password, så du altid har et 4-dimensionelt kodeord i form af et tanke-, følelse-, krop-og handlingssæt til at trække op af værktøjskassen.

Sammenhæng mellem tanker, følelser, krop & handling: Ud fra situationer, som du og de øvrige deltagere kommer med, analyserer du dig frem til, hvilke tanker og følelser du havde i den pågældende situation, hvilke tegn/symptomer bemærkede du i kroppen og hvilken handling/adfærd situationen resulterede i. Reflektioner hos dig og resten af gruppen om, hvordan der kunne være handlet anderledes. En metode til at lære sine tanke-handle mønstre at kende.

Få gode vaner og et godt søvnmønster

KRAM: Kost, rygning, alkohol og motion. Døgnrytme og sovevaner.

Tilmeld dig STRESS-gruppeforløb her.

Læs  Stress i gymnasiet – en undersøgelse fra Aarhus Universitet