Stress

Stress er et folkesundhedsproblem. Mange er i dag så stressede, at det påvirker deres evne til at studere, arbejde eller fungere normalt. Ved at være stresset over en længere periode øges risikoen for at udvikle depression, hjertekarsygdom eller at forværre tilstedeværende sygdom. 

Vi reagerer forskelligt på stress. Nogle får overvejende psykiske symptomer som f.eks træthed, irritabilitet, koncentrationsbesvær, hukommelsesproblemer, angst eller depression.

Andre får mest fysiske symptomer som f.eks uro, hovedpine, hjertebanke, mavepine, øget eller mindsket spisetrang. Andre igen får hovedsagligt adfærdsmæssige symptomer som f.eks søvnløshed, problemer med at engagere sig, humørsvingninger, aggressivitet, tvivl og ubeslutsomhed eller større brug af stimulanser. 

I et stressforløb lærer du at lytte til signalerne og at lære dine specifikke stressorer at kende samtidigt med at du får evidensbaserede værktøjer til at handle på din stress.

Få hjælp til at komme af med din stress - meld dig til gruppeforløb, terapi eller coaching

Gruppeforløb_stress_unge_københavn.jpg

Stress, stressmønster, Angstsymptomer

Fakta om stress: Hvorfor får du stress, hvem og hvor mange?

Kroppens reaktion på stress: Hvad sker der i kroppen, når man har stress og hvilke symptomer giver det? Bliver du eksempelvis angst?

Stressorer: Hvilke ting, emner, personer eller situationer skaber stress hos dig?

Dit stressmønster: Ved at kende dine reaktioner og kunne se sammenhængen mellem tanker, følelser, krop og handling vil du kunne genkende dit stressmønster og stoppe det i tide. Og dermed lære at passe bedre på dig selv.

Kognitiv psykologi, mindfulness og meditation

Mindfulness og meditation: Lær at være i nuet med de ting, der nu engang er. Lær at være opmærksom og accepter de ting, som du ikke kan ændre. Lær at være nærværende, at mærke din krop samt at skabe ro i tanker.

Password: Find dit personlige password, så du altid har et 4-dimensionelt kodeord i form af et tanke-, følelse-, krop-og handlingssæt til at trække op af værktøjskassen.

Sammenhæng mellem tanker, følelser, krop & handling: Ud fra situationer, som du og de øvrige deltagere kommer med, analyserer du dig frem til, hvilke tanker og følelser du havde i den pågældende situation, hvilke tegn/symptomer bemærkede du i kroppen og hvilken handling/adfærd situationen resulterede i. Reflektioner hos dig og resten af gruppen om, hvordan der kunne være handlet anderledes. En metode til at lære sine tanke-handle mønstre at kende.

Få gode vaner og et godt søvnmønster

KRAM: Kost, rygning, alkohol og motion. Døgnrytme og sovevaner.

Tilmeld dig STRESS-gruppeforløb her.

Læs  Stress i gymnasiet – en undersøgelse fra Aarhus Universitet