Gruppeforløb hos Mental robust

Hvornår er et gruppeforløb relevant? Det vil det være, hvis du:

·      Har mange negative tanker og følelser

·      Bekymrer dig meget

·      Føler dig presset og at presset ikke aftager

·      Bruger meget tid på at analysere din situation

·      Har meget fokus på ting, som du finder skræmmende

·      Har fysiske ubehagelige symptomer

·      Har gjort en masse ting for at få det bedre uden, at det har hjulpet

·      Har uro og føler dig træt

Eller hvis du:

·      Har problemer med en livsfase

·      Har lyst til at arbejde med dig selv gennem et personligt udviklingsforløb

·      Vil lære at være mental robust

·      Kan se en fordel i at kende sammenhængen mellem tanker, følelser, krop

og handling og gerne vil lære dit tanke- og handlemønstre at kende


Du vil efter et forløb have lært dine tanke- og handlemønstre at kende og vil være i stand til at ændre dit mønstre i en mere hensigtsmæssig retning, så du kan få bugt med dine symptomer.

Du vil opleve, at du bliver gladere og mere tilfreds, får større ro og balance, bliver mere nærværende og tilstede og derved kan træffe nogle bedre valg og beslutninger i dit liv.

Gennem et gruppeforløb vil du lære, at du ikke er den eneste, der har problemer og udfordringer. Ved at lytte til andres problemstillinger og bidrage til, at de får det bedre, vil du selv opleve at blive motiveret til at løse dine egne. Du lærer af de andres erfaringer og kan bringe dine egne i spil.

Hos Mental robust praktiseres kognitiv terapi, der har en meget veldokumenteret effekt og positiv psykologi.

Efter et endt gruppeforløb får du som opfølgning inkluderet i prisen:

·      Mailkursus med opsummerende øvelser, så du kan vedligeholde din viden og ændrede praksis

·      En times 1:1 session efter 2 måneder for hjælpe dig med at holde fast

 

Praktisk info:

Forløb 1: Kvindeliv - personlig udvikling, begynder i efteråret 2019. Første forløb med start 4/9, andet forløb med start d. 23/10

Forløb 2: Forløbet omhandlende angst, stress eller kvindeliv – livsfaser er endnu ikke planlagt, men begynder på efterspørgsel.

Hvor – Jeppes Alle 15 A

Hvornår – Onsdage kl. 18-20 med start d. 4/9 plus efterfølgende 5 onsdage med slut onsdag d. 9/10

Hvordan – 6 x 2 timer. Max 8 deltagere. Hver gang vil der være en veksling mellem undervisning, øvelser, diskussion og reflektering. 

Læs mere om de forskellige gruppeforløb her:

angst

stress

Kvindeliv -

Personlig udvikling

Kvindeliv-

Livsfaser og problematikker