Angst

Angst er den hyppigst forekommende psykiske lidelse i barndom, ungdom og voksenliv. Ubehandlet angst øger risikoen for, at angsten bliver kronisk, og at der kommer tilbagefald senere i livet.

Piger får hyppigere angst end drenge med en 3:1 ratio.

Angst kan komme efter længeres tids pres eller stress. Angst kan også være et symptom på depression. Hvis du generelt har mange store forventninger til dig selv og føler, at du i hverdagen skal præstere for at være god nok, så kan du udvikle angstsymptomer som f.eks indre uro, hjertebanken, hyperventilation, søvnproblemer eller sygdomsangst. Du kan også bekymre dig rigtig meget om rigtig mange ting, så dit liv føles som en lang tvivl på dit eget værd.

I et angstforløb vil du lære at håndtere din angst, få styr på dine bekymringer og negative tanker samtidigt med at du får redskaber til at lære at slappe af. 

Få hjælp til at komme af med din angst - meld dig til gruppeforløb, terapi eller coaching

Gruppeforløb_angst_unge_københavn.jpg

Angst, angstmønster, angstsymptomer

Fakta om angst: Hvorfor får du angst, hvem og hvor mange?

Kroppens reaktion på angst: Hvad sker der i kroppen, når man har angst og hvilke symptomer giver det?

Angst-triggere: Hvilke tanker, situationer, ting eller emner trigger angst hos dig?

Dit angstmønster: Ved at kende dine reaktioner og kunne se sammenhængen mellem tanker, følelser, krop og handling vil du kunne lære dit angstmønster at kende og blive i stand til at stoppe op og bremse angsten i at fylde.

Kognitiv psykologi, mindfulness og meditation

Mindfulness og meditation: Lær at være opmærksom og accepter de ting, som du ikke kan ændre. Lær at være nærværende, at mærke din krop samt at skabe ro i tankerne.

Find dit mantra: Så du altid kan trække en motiverende sætning eller en rar situation frem fra værktøjskassen og bruge de positive tanker og følelser, der fremkaldes til at mindske angsten.

Sammenhæng mellem tanker, følelser, krop og handling: Ud fra de situationer, som du og deltagerne kommer med, analyserer du dig frem til, hvilke tanker og følelser du havde i den pågældende situation, hvilke tegn/symptomer bemærkede du i kroppen og hvilken handling/adfærd resulterede den i. Reflektioner hos dig og resten af gruppen om, hvordan der kunne være handlet anderledes. En metode til at lære sine tanke-handle mønstre at kende.

Få gode vaner og et godt søvnmønster

KRAM: Kost, rygning, alkohol og motion. Døgnrytme og sovevaner.

Tilmeld dig ANGST-gruppeforløb her.

Læs mere om angst på Psykiatrifonden.dk eller Altompsykologi.dk

http://www.psykiatrifonden.dk/viden/diagnoser/angst-og-stressrelaterede-tilstande/generaliseret-angst.aspx

https://altompsykologi.dk/2018/08/angst-i-et-livstidsperspektiv/