Har du brug for kognitiv terapi eller at tale med en mindfulness terapeut ?

Mindfulness terapeut og kognitiv terapi i København


Jeg hedder Annette Eberhardt og har virksomheden Mental Robust, hvor jeg tilbyder kognitiv terapi, coaching og gruppeforløb til unge, kvinder og mænd i alle aldre i København. Jeg er uddannet læge, master i positiv psykologi, coach, kognitiv terapeut og mindfulness terapeut. I mit arbejde tager jeg overordnet afsæt i kognitiv psykologi samt positiv psykologi som min teoretiske ramme.  Derudover inddrager jeg elementer og værktøjer fra mindfulness og meditation. Som mindfulness terapeut tilbyder jeg også forløb med udelukkende fokus på mindfullness.

Klienter udtaler

15 min. gratis og helt uforpligtende samtale

Du er meget velkommen til at ringe til mig og fortælle, hvordan du har det, og hvad du har brug for hjælp til. Sammen kan vi tale om dine problemer eller eventuelle udfordringer, og jeg kan fortælle, hvordan jeg bedst muligt kan hjælpe dig. Tænker du efterfølgende, at jeg er den rette til at hjælpe dig, kan vi sammen aftale en tid eller evt. et forløb.  

gratissamtale.jpg

Ring på 42 34 62 46

Eller:

Hvilken type hjælp kan du få?

Kognitiv terapi, coaching eller gruppeforløb for unge, kvinder og mænd i alle aldre

Du kan få individuelle samtaler i form af enten kognitiv terapi eller coaching. Som mindfulness terapeut tilbyder jeg også individuelle forløb i mindfulness. Derudover afholder jeg gruppeforløb, hvor du med min hjælp har mulighed for at arbejde med dig selv i sparring med andre.

Du har brug for den hjælp, der passer bedst til din problemstilling og dine udfordringer. 

Lige meget hvilken type hjælp du har behov for, sørger jeg for, at den bedst muligt passer til dig. 

Kognitiv terapi

Under et terapeutisk forløb tages der udgangspunkt i den kognitive adfærdsterapi, hvor vi arbejder med dine tanke- og handlemønstre. Du vil få hjælp til at identificere de tanker, du har om dig selv, samt de reaktioner og handlemønstre de medfører. Vi fokuserer på, hvordan der kan arbejdes med dine tanker og oplevelser, så mulige negative tankemønstre gradvist kan ændres til nye positive tanker, der giver nye perspektiver for at handle anderledes. 

Kognitiv terapi er særlig effektiv i forbindelse med forskellige psykiske og mentale problemer som angst, depression, stress, lavt selvværd og manglende selvtillid. Vi identificerer de tidligere oplevelser og erfaringer dine problemer har rod i. Med dette udgangspunkt arbejder vi med dine oplevelser, tanker og følelser, så de gradvist ændres til nye og mere positive forståelser og handlinger. 

Læs mere om kognitiv terapi her

Coaching

I coaching fokuserer vi på at give dig den støtte og hjælp, du har brug for til enten at realisere dine drømme eller at arbejde med personlige udfordringer. Det handler om, at du får det liv, du ønsker at leve. Du vil få hjælp til at anskueliggøre de problematikker du står overfor, hvordan du kan se det fra andre perspektiver samt, hvilke muligheder du har for at nå dine målsætninger. I coaching arbejdes der ud fra, at du sidder med nøglen til de rigtige svar. Det er mit fornemmeste mål at stille dig de rigtige spørgsmål, så du kan komme frem til de svar, der vil gøre en stor forskel for dig.

Læs mere om coaching her

Mindfulnessterapeut

Med udgangspunkt i mindfulness kan du lære dig selv bedre at kende. Du lærer at være nærværende, at mærke din krops signaler samt at være mere intuitiv.

Det kan anvendes med god effekt, hvis du hyppigt føler dig presset, har svært ved at tage beslutninger, let handler overilet eller har udfordringer med at mærke efter.

Vejrtrækningsøvelser, guidede meditationer og bodyscanninger samt samtaler om følelser, tanker, krop og adfærd vil være en fast del af forløbet.

Læs mere om mindfulness her

Gruppeforløb

Gruppeforløb tager udgangspunkt i en blanding af kognitiv terapi og coaching med fokus på, at vi i fællesskab og i sparring med andre med ligestillede problemer får både støtte og hjælp til at håndtere dine problemer. I en gruppe møder du andre som er i samme situation. Ved at dele jeres problemer, kan I drage nytte af hinandens viden og erfaringer og samtidigt spejle jer i hinanden.

En gruppe består af 6-8 personer. I mødes på Jeppes Alle 15 A seks gange, én gang om ugen i to timer ad gangen. Gruppernes forløb og indhold varierer i forhold til emnet, og alle deltagere har tavshedspligt.

Det er på nuværende tidspunkt muligt at deltage i gruppeforløb i forbindelse med angst, stress, selvudvikling og kvindeliv.

Læs mere om gruppeforløb her

Alle kan blive mental robust

mentalrobust.jpg

At være mental robust handler om at øge egen selvindsigt og have kendskab til sine styrker og svagheder, samt at kunne bruge dem som redskaber til at tackle hverdagens udfordringer og modgang. Alle kan forbedre deres mentale robusthed og opnå større livskvalitet og flere ressourcer.

Jeg har erfaret, at du udvikler dig mest, når du lærer dine følelser, tanker, kropssprog og automatiske (og ofte ubevidste) handlemønstre at kende. 
Har du det svært, og ved du ikke, hvordan du skal komme videre - og har du brug for en professionel at tale med, så vil jeg gerne hjælpe dig.

Husk at tale sammen

I januar interviewede jeg ni unge mennesker, og det kom der fire spændende film ud af, som du kan se her. Emnerne er relevante for alle uanset alder.

Det kan være grænseoverskridende at tale med andre om sine problemer. Ved at dele problemerne med andre, kan du få det (lidt) lettere og blive klogere på dit problem samt mulige løsninger. Du vil føle dig mindre alene og vil have lettere ved at knytte tættere bånd til andre. Der ud over vil du vil opdage, at andre er i samme situation og har lignende problemer.

Læs blog om at tale sammen her.

Kender du forskellen på færdigheder og styrker? Kender du dine styrker? Det kræver tid og arbejde at lære sine styrker at kende. Til tider kan styrker blive forvekslet med færdigheder. Men så snart du bliver bevidst om, hvad du kan, og hvad der gør dig glad, vil det blive helt naturligt for dig at udnytte dine styrker i alle situationer, du kommer i.

Læs blog om styrker og svagheder her.

”Det, der går mindre godt i livet, holder mange unge for sig selv. De vil ikke skuffe nogen” - Anne Lindhart, formand for psykiatrifonden og speciallæge i psykiatri.

Det er ikke et nederlag at erkende, at man mistrives. Det er derimod en styrke at indse, at man ikke altid er perfekt. Og med tiden lære at se det smukke i det uperfekte.

Læs blog om at være perfekt her.

Mange begrænser sig i at drømme stort, og fortryder det i sidste ende. At have store drømme er et udtryk for motivation. Det at have visioner for sit liv og kunne omsætte det til bæredygtige mål er baseret på et godt selvværd og tiltro til egen evner. Uanset hvor du er i dit liv, skal du tro på, at alt er muligt. Det er kun dig selv, der sætter grænsen. Drømme kan være et kim til at se potentialer og være startskuddet til at forme et mål for fremtiden.
Læs blog om at drømme stort her.

Coaching

Terapi

kvindeliv

gruppeforløb